Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
       Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
XORNADA LITERARIA CON MANUEL MARÍA

Entrañábel encontro literario co "poeta nacional" Manuel María, celebrado o día 11 de febreiro do ano 2000. Como nos anteriores, houbo unha exposición, venda e sinatura de exemplares da obra do ilustre escritor. Manuel María deu unha maxistral conferencia onde incluíu a lectura de varios dos seus poemas. Posteriormente actuaron Mini e Mero, de A Quenlla, rematando o acto o cantacontos Cándido Pazó. A xornada, presentada por Chus Souto Alvedro, foi de entrada libre cun auditorio abarrotado de persoas que chegaron da bisbarra de Ordes, pero tamén das cidades da Coruña e de Compostela. Todos os actos do día, incluída a cea en homenaxe ao convidado, pasarán á historia como un dos feitos máis transcendentais organizados por esta asociación cultural.
Patrocinaron o acto o Concello de Ordes, Restaurante San Roque, Caixa Galicia, Caixa Nova e Internaco.XORNADA LITERARIA CON BERNARDINO GRAÑA

Xornada celebrada na Casa da Cultura de Ordes o día 20 de abril do ano 2001, patrocinada polo Concello de Ordes e por Caixa Nova.
Igual que nas anteriores, houbo unha exposición e venda de libros do autor, con sinatura de exemplares. Daniel Pereiro López presentou ao convidado, que deu unha conferencia con lectura de poemas que impactaron pola súa emoción e combatibilidade. Unha velada literario-musical amenizada polo polifacético Xurxo Souto, acompañado por Sofía de Labañou, deu fin a este encontro co histórico poeta que formou parte do grupo Brais Pinto.
máis ...