Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
       Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
A CHOUSA DOS MORTOS

Videoclip de 7 minutos de duración con imaxes do proceso de recuperación dos sucesos de agosto do ano 1936, onde 11 veciños de Boimorto foron asasinados. Contén fotografías da presentación do libro de Xosé Luís Rivas "Mini", inauguración do monolito en memoria das vítimas e exhumacións no Amenal (O Pino). Montaxe realizada sobre un poema de Miguel Hernández musicado por Joan Manuel Serrat. Dado a coñecer ao público na segunda Exposición da Memoria Histórica celebrada en Sigüeiro no mes de xaneiro do ano 2008.