Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
       Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
A RESISTÉNCIA ANTIFRANQUISTA NA COMARCA DE ORDES. Manuel Ponte Pedreira

Editado pola A.C. Obradoiro da História. Ordes, 1997. 60 páxinas. Patrocinado pola Libraria Pedreira de Compostela. Colaboran Bernardo Máiz Vázquez, Xosé Neira Vilas e Pilar Pallarés.
Sincrético recorrido pola Segunda República, sublevación contra o goberno republicano e nacemento da Guerrilla Antifranquista (Os Foucellas) na comarca de Ordes. Biografía de Manuel Ponte Pedreira e relación de guerrilleiros e enlaces da bisbarra. Recompilación de composicións poéticas dedicadas ao guerrilleiro Manuel Ponte.

ACHEGAMENTO Á SEGUNDA REPÚBLICA EN ORDES
Documentos

Editado pola A.C. Obradoiro da História. Ordes, 2001. 58 páxinas. Patrocinado por Caixa Galicia, Electricidad Carlos, Internaco, Rafra, M. Siverio, Caixanova, Macoga e Libraria Pedreira. Colaboran Emilio Grandío Seoane e Bernardo Máiz Vázquez.
Descrición exhaustiva dos feitos acontecidos na vila de Ordes durante a Segunda República, apoiada coa publicación de documentos que saen á luz por primeira vez.