Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
       Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
ESTELA FUNERÁRIA DO CASTRO DE CASANOVA
(PEREIRA - ORDES)

Ficha para dar a coñecer a Estela Funeraria do Castro de Casanova, un dos achados máis importantes do período galaico-romano da comarca de Ordes. Datada entre os séculos III e IV, está depositada no Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de Santo Antón da Coruña.
Distribuíuse no mes de xaneiro do ano 1998.

máis ...
INCINERADORA? SI, POR SUPOSTO

Adhesivo espallado pola comarca de Ordes durante o mes de maio do ano 1998 para protestar contra a construción da incineradora.  Un deseño de Xan Ferreiro Boquete simboliza a postura da asociación contra o gran foco de contaminación concentrada no concello de Cerceda: incineradora,  central térmica e vertedoiro de lixo da Areosa. As emisións de contaminantes afectan directamente á flora, á fauna e ás persoas da bisbarra dunha forma imprevisíbel.
Paradoxalmente, como consecuencia de que algunhas persoas colocaron os adhesivos en mobiliario público, a A.C. Obradoiro da História recibiu un requirimento do Concello de Ordes e unha advertencia verbal da Policía Municipal…


ESCUDO DE FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE
PONTE SIGÜEIRO, OROSO

Ficha publicada en maio do ano 1998 para dar a coñecer o escudo que mandou facer o nobre betanceiro Fernán Pérez de Andrade no século XIV. Até inicios do século XX a pedra armeira estivo nun lateral da Ponte Sigüeiro, sobre o río Tambre. Actualmente (2008) exponse no Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de Santo Antón da Coruña.