Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
       Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
HOMENAXE ÁS VÍTIMAS DE 1936

Organizada polo Concello de Ordes no mes de febreiro do ano 2008. A homenaxe consistiu nunha exposición sobre a Segunda República Española no Centro Comarcal de Ordes, unha conferencia do profesor e investigador Emilio Grandío Seoane e unha ofrenda floral, co descubrimento dunha placa conmemorativa, no cemiterio de Boisaca onde fusilaron a 11 ordenses no mes de febreiro do ano 1937. Colaborou na exposición o Ateneo Republicano de Galicia (ARGA).