Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
       Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
OS CAMIÑOS ANTIGOS DO CONCELLO DE OROSO
Guía do Antigo Camiño Real ou "Inglés"

Editado pola A.C. Obradoiro da História. Ordes, 1996. 110 páxinas. Patrocinado polo Grupo Rafra (Sigüeiro). Primeira publicación específica que se editou na historia deste municipio.
Comprende unha recensión dos camiños medievais e do patrimonio do concello de Oroso, describindo minuciosamente o Antigo Camiño Real da Coruña a Compostela. A publicación inclúe unha guía de recursos históricos, artísticos e arqueolóxicos localizados ao longo dos camiños medievais.

ORDES
Crónica fotográfica do século XX

Editado por Edicións Espiral Maior. Colección Imaxes no tempo. A Coruña, 2002. 178 páxinas. Patrocinado polo Concello de Ordes. Coautor: Daniel Pereiro López.

Achegamento á historia de Ordes no século XX. 262 fotografías que ilustran a vila, a sociedade, os persoeiros, os acontecementos, a educación, a cultura e os deportes da vila ordense.máis ...