Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
       Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
SAN MARTIÑO DE MARZOA
Imaxes para o recordo

Editado pola A.C. Obradoiro da História. Ordes, 2007. 218 páxinas. Patrocinado polo Concello de Oroso.
Historia, xeografía física e humana da parroquia de Marzoa (Oroso). 319 imaxes achegadas polos veciños sobre a escola, comuñóns, casamentos, emigración, lecer… No último apartado (A guerra que todos perdemos) describe as vivencias de cinco veciños de Marzoa que loitaron na Guerra Civil.

Preme aquí se o queres ler

CONCELLO DE OROSO
Guía turística

Editada polo Concello de Oroso no mes de xullo do ano 2008 e patrocinada por AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural), un ente público da Xunta de Galiza que xestiona o programa LEADER (Ligazón Entre as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural), un proxecto impulsado pola Unión Europea. De 130 páxinas, editáronse versións en galego, español e inglés.
Na publicación recóllense textos e fotos do autor, así como documentación histórica e técnica de tres roteiros de sendeirismo: ruta do Camiño Real, ruta do Tambre e ruta dos Muíños.
A guía, primeira destas características editadas no concello de Oroso, supón unha aproximación ao patrimonio histórico e natural do municipio, aportando datos de interese turístico e de servizos.

Preme aquí se o queres lermáis ...